Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Partnerzy
Patroni

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Członek Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Członek Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka III edycji Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Wdraża w życie Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-administracji, e-zdrowia i e-edukacji, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.

Marcin Bochenek

Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Absolwent historii UJ. Manager, specjalista w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. W latach 1990 – 1993 dziennikarz, szef działu ekonomicznego „Gazety Krakowskiej”. Właściciel firm doradczych  i public relations w latach 1993 – 2003. Od 2004 do 2010 w TVP. Tworzył dział PR i komunikacji wewnętrznej Telewizji Polskiej. Od 2006 Członek Zarządu odpowiedzialny za rozwój technologiczny, inwestycje i nowe media. Współtworzył kanały TVP Sport i TVP Historia. Wprowadził do telewizji publicznej technologię HD. Autor licznych artykułów w prasie, redaktor wydawnictw, występował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Mariusz Feszler

Zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Zajmuje się problematyką  e-zdrowia, e-administracji, dostępem do informacji publicznej, jeden z współtwórców Portalu Internetowego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia, internetowego serwisu turystycznego Województwa Podlaskiego i iTV Wrota Podlasia.  Członek Rady Interoperacyjności przy CSIOZ ds. eZdrowia, członek Zespołu ds. Opracowania Strategii eZdrowie Polska. Był kierownikiem zakończonego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, zarządza Zespołem odpowiedzialnym za funkcjonowanie produkcyjne PSIeZ. Prywatnie interesuje się filozofią klasyczną, filozofią nauki i lubi wędrówki po polskich górach.

Łukasz Grzesiak

Z branżą informatyczną związany od 15 lat, z branżą storage od 11 lat. Od początku kariery w firmie ArrowECS Sp. z o.o. (wcześniej DNS Polska Sp. z o.o.). W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny od strony handlowej za szereg produktów w tym: Sun Microsystems, HDS, Quantum, Symantec, Vmware. Obecnie w ArrowECS - dystrybutora NetApp, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań macierzowych oraz wirtualizacyjnych.

Michał Iwański

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Ink. - na stanowisku presales konsultant.

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Prekursor zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki UM Wrocławia, pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL (ISO20000). Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: modernizacja sieci transmisji danych dla urzędu miejskiego, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i pozyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu „Miejski Internet”.

Adam Jurczenia

Związany z branżą informatyczną od ponad 20 lat, przez ostatnie 10 lat odpowiada za relacje z kluczowymi klientami, budowę koncepcji i wizji rozwiązań w zakresie projektowania systemów informatycznych, e-usług, wdrażania doświadczeń oraz związane z nimi działania handlowe. Kluczowi klienci: administracja samorządowa i rządowa na terenie całego kraju. Współkoordynator i wykonawca projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ekspert Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych. Certyfikowany specjalista Prince2 Practitioner, ITIL, ITIL - Operational Support and Analysis. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży systemów dla administracji publicznej w Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

dr inż. Wojciech Kamieniecki

Z NASK związany od 2015 roku jako Dyrektor ds. ICT. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W czerwcu 2017 r. otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i zarządzaniu dużymi projektami z obszaru telekomunikacji, m.in. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Multimedia Polska S.A., Prezesa Zarządu Nordisk Polska Sp. z o.o., Dyrektora Projektu TETRA EXATEL S.A., a ostatnio Dyrektora Generalnego Projektu Internet dla Mazowsza, które to przedsięwzięcie zakładało budowę sieci szkieletowej szerokopasmowej na terenie Mazowsza. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju i  zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Jerzy Leszczyński

Marszałek Województwa Podlaskiego. Urzędnik, działacz samorządów rolniczych i samorządowiec. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracował w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie od 1987 do 2002 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Od 2002 był zawodowo związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako Pełnomocnik Prezesa ARiMR organizował struktury Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Biur Powiatowych w województwie podlaskim oraz przygotowywał je do wdrażania programów unijnych. W tym samym roku został Zastępcą Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży. Dzięki tej pracy zdobył gruntowną wiedzę i doświadczenie w administracji państwowej. Ukończył wiele kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii, administracji, funduszy unijnych oraz studia podyplomowe z rzeczoznawstwa majątkowego. Nadzorował realizację płatności bezpośrednich i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. W tym czasie Podlaski Oddział Regionalny ARiMR na wsparcie rolnictwa i wsi wypłacił ponad 13 miliardów złotych.

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Były pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Rafał Placzyński

Z firma Canon związany jest od 2013 r. W kwietni 2014 r. objął stanowisko Solutions Marketing Managera i odpowiada za marketing rozwiązań biznesowych oraz do zarzadzania informacjami i dokumentami. Wcześniej pracował m.in. jako Software Implementation Specialist w Oce, spółce która obecnie jest częścią firmy Canon. Był odpowiedzialny za projekty wdrożeń dla sektora korporacyjnego, które dotyczyły przede wszystkim systemów przepływu dokumentów i bezpieczeństwa danych. Studia kierunkowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki oraz doświadczenia zawodowe pozwoliły mu zdobyć rozległą wiedzę w zakresie zarządzania dokumentami i informacją.

Jarosław Pudzianowski

Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Ochrony Informacji niejawnych. Od ponad 20 lat zajmuje się informatyka śledczą i bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem kryzysowym i ciągłością działania.

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. W latach 2000-2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania nowej „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

Włodzimierz Urbański

Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży – Rozwiązania Aplikacyjne -  z branżą IT związany od blisko 20 lat, zajmując się zarówno rozwiązaniami sprzętowymi jak i Softwear’owymi oraz usługami. Współpracował z takimi firmami jak Grupa Emax, Sygnity czy też Komputronik S.A w zakresie tworzenia sieci Partnerskiej. Obecnie współpracuje z Komputronik Biznes Sp. z o.o. zarządzając zespołem wsparcia sprzedaży aplikacji biznesowych. Koncentruje się na idei zarządzania procesowego oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych wspierających realizację tego typu działań.

Sebastian Wąsik

Country Manager na Polskę w baramundi software AG. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz International MBA na St. Gallen Business School w Szwajcarii. Odpowiedzialny za działania na polskim rynku w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży jak również wsparcia programu partnerskiego w Polsce. Promuje innowatorskie, wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie baramundi Management Suite ułatwiające pracę administratorów IT szerokiego spektrum firm i instytucji z każdej branży.  Zajmował się zarządzaniem zespołami handlowymi, kreowaniem strategii biznesowych firm oraz produktów oraz bezpośrednią sprzedażą kompleksowych rozwiązań, oprogramowania i usług IT dla instytucji rządowych, operatorów telekomunikacyjnych, międzynarodowych banków i instytucji w wielu krajach. Był odpowiedzialny za strategie i zarządzanie oddziałami polskich firm z branży IT za granicą.

Maciej Witkowski

Od ponad 16 lat związany z rynkiem digitalizacji i archiwizacji. Brał czynny udział w realizacji wielu projektów digitalizacyjnych których celem było udoskonalenie wprowadzania dokumentów w obieg do różnych systemów EZD. W Kodak Alaris odpowiada za obszar związany z Information Management czyli oprogramowanie wspomagające obieg dokumentów dla różnych platform, sprzęt w tym wysokowydajne skanery dokumentowe. Na co dzień współpracuje także z partnerami i Ich klientami oferując wsparcie handlowe, marketingowe oraz techniczne. Z jego pomocy skorzystało kilkadziesiąt firm i instytucji, których grono zaufanych ciągle się powiększa.

Dominik Wolny

Manager z ponad 10 letnim doświadczeniem Swoje doświadczenie oraz wiedzę z zakresu rynku bezpieczeństwa IT zdobywał pracując zarówno dla integratorów IT, dystrybutorów jak i producentów systemów bezpieczeństwa. Jako Account Manager w Check Point Software Technologies  jest odpowiedzialny za rozwój biznesu firmy w Polsce. Na co dzień pomaga organizacjom  zrozumieć  ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem  oraz znajdować sposoby, które w najlepszy sposób pozwolą zlikwidować istotne podatności sieci.

Marek Zagórski

Od kwietnia br. Minister Cyfryzacji. Funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od 16 września 2016 roku. Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.